Setkání oblastních DMO Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy 20. 10. 2022

Tisk Email
3K platforma

Vytvořeno: 2.Listopad 2022 15:37

Setkání oblastních DMO Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy 20. 10. 2022

Dne 20. 10. 2022 se uskutečnilo setkání zástupců turistických oblastí Pardubického kraje se zástupci Destinační společnosti Východní Čechy a zástupci Pardubického kraje. Setkání se konalo v konferenčním sále Hotelu Poutní dům v Králíkách.

Na začátku samotného jednání přivítala ředitelka DSVČ Mgr. Alena Horáková všechny přítomné, seznámila je s programem jednání a požádala zástupce z jednotlivých oblastí o představení nových spolupracovníků.

Potom již předala slovo panu Kravkovi ze společnosti MindBridge Consulting a.s., aby odprezentoval Analýzu chování návštěvníků Pardubického kraje s rozpadem na turistické oblasti, která byla zpracovaná v rámci projektu Podpora značky Východní Čechy II.

Dalším bodem programu bylo řešení dotačního titulu pro oblastní DMO. Ing Alexandr Krejčíř informoval o Návrhu systému dotací destinačních managementů turistických oblastí Pardubického kraje na rok 2023. Společně se zástupci Pardubického kraje vysvětlili jednotlivé body návrhu a odpovídali na dotazy.

Destinační společnost Východní Čechy připravila prezentaci o své činnosti. Nejprve Mgr. Pavel Mohelník informoval o kampani Východočeskej svět, která je součástí projektu „Podpora značky Východní Čechy II“, z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (MMR) a následně seznámil s výsledky soutěže Cyklopecky Východní Čechy 2022 a plánovanými novinkami v soutěži na příští rok. Ing. Veronika Tobišková představila nový projekt „Karneval tradic“, z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko, který je realizován opět ve spolupráci s Dolnoslezskou turistickou organizací. Na závěr zhodnotila press tripy, které byly pořádány ve spolupráci se zahraničními zastoupeními CzechTourismu a poděkovala také jednotlivým turistickým oblastem za spolupráci.

V návaznosti na to ředitelka DSVČ vyzvala zástupce TO, aby navrhli místa, která by mohla být v programu press tripů pro česká media. Pohovořila také o plánovaných veletrzích a akcích DSVČ pro rok 2023.

Příští setkání oblastních DMO Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy je předběžně naplánováno na 12/2022.

Na závěr setkání se uskutečnila procházka po nejdelším visutém mostě na světě Sky Bridge 721 na Dolní Moravě, který byl v letošním roce otevřen pro veřejnost.

Setkání oblastních DMO Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy 20. 10. 2022


Setkání oblastních DMO Pk a DSVČ (1)

Setkání oblastních DMO Pk a DSVČ (2)

Setkání oblastních DMO Pk a DSVČ (3)

Setkání oblastních DMO Pk a DSVČ (4)

Setkání oblastních DMO Pk a DSVČ (5)

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka