Závěrečná zpráva z výzkumného šetření analýzy Turistického ruchu v Pardubickém kraji v období 08/09

Tisk
Studie cestovního ruchu

Vytvořeno: 17.Červenec 2009 08:11

Údaje obsažené v této zprávě pocházejí z komplexního výzkumného šetření realizovaného nezávislou společností pro výzkum trhu Markent, s.r.o. Sběr dat byl realizován realizován na území Pardubického kraje v srpnu a v září 2008 (léto 2008) a v průběhu měsíců prosince 2008, ledna, února a března 2009 (zima 2008/2009). Výzkum probíhal s podporou Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Evropského fondu pro regionální rozvoj.
 
icon Prezentace závěrů výzkumného šetření z analýzy Turistický ruch v Pardubickém kraji