Ochrana osobních údajů

Tisk
Základní dokumenty společnosti

Vytvořeno: 3.Prosinec 2018 13:16

Tímto vyhodnocujeme rizika spojená se zpracováním osobních údajů, přijímáme opatření k minimalizaci těchto rizik a seznamujeme dotřené osoby o zásadách zpracování osobních údajů dle nařízení GDPR.

icon Ochrana osobních údajů - prohlášení (1,04 MB)