Stanovy společnosti

Tisk
Základní dokumenty společnosti

Vytvořeno: 17.Červenec 2009 09:31

Destinační společnost východní Čechy je zájmové sdružení právnických osob, založené jako právnická osoba v souladu s ustanoveními § 20f a násl. občanského zákoníku.
Hlavním předmětem činnosti DSVČ je realizace aktivit směřujících k rozvoji destinace jako rozvojové jednotky mezinárodně konkurenceschopné na trhu cestovního ruchu.
icon Stanovy v platném znění