Marketingová podpora témat cestovního ruchu v Pardubickém kraji

Obecné informace:

  • Registrační číslo: CZ.1.13/3.2.00/14.00882
  • Zahájení fyzické realizace projektu: 1. ledna 2011
  • Ukončení fyzické realizace projektu: 31. prosince 2012
  • Celkové výdaje projektu: 5.001.559,18 Kč
  • Celková dotace z rozpočtu RR: 4.538.026,24 Kč
  • Projekt spolufinancován Regionálním operačním programem NUTS II Severovýchod

 

Zaměření projektu:

  • Cílem projektu je zvýšení přitažlivosti Pardubického kraje z pohledu cestovního ruchu a zvýšení informovanosti návštěvníků i zprostředkovatelů v cestovním ruchu o jeho atraktivitách, a to prostřednictvím koncentrované propagace zaměřené na určitá 2 témata pro daný rok. V rámci projektu je naplánován soubor propagačních aktivit ve spojení s tématy roku.

 

Hlavní aktivity realizované v rámci projektu:

  • Účast na tuzemských i zahraničních veletrzích cestovního ruchu
  • Účast na tuzemských i zahraničních prezentačních akcí
  • Příprava, vydání a distribuce propagačních tiskovin a propagačních předmětů
  • Realizace soutěže pro veřejnost
  • Inzerce, PR články v tisku, bannerová kampaň, rozhlasová kampaň
  • Realizace „famtripů“ a „presstripů“

Spolufinancování projektu.

Příslušné aktuality

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka