Destinační společnost Východní Čechy získala dotaci z Regionálního operačního programu

Tisk Email
Tiskové zprávy a aktuality

Vytvořeno: 22.Březen 2011 13:25

Pardubice - Od začátku roku realizuje Destinační společnost Východní Čechy dva nové projekty, které byly podpořeny dotací z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod. Jedná se o projekty s názvy Marketingová podpora témat cestovního ruchu v Pardubickém kraji a Podpora turistického informačního systému v Pardubickém kraji.

První jmenovaný volně navazuje na již ukončený projekt Návrh a marketingová podpora tématu cestovního ruchu na rok 2009. Rovněž v tomto projektu bylo vybráno téma roku, které bude na základě různých marketingových aktivit po celý rok podporováno. Pro rok 2011 bylo zvoleno jako nosné téma podpory turistická oblast Orlické hory a Podorlicko s podtématem zaměřeným na aktivní turistiku. Tématem druhého roku projektu je turistická oblast Chrudimsko-Hlinecko s podtématem krajina tradic. Mezi nejvýznamnější aktivity projektu patří účast na tuzemských i zahraničních veletrzích cestovního ruchu, vydání tištěných propagačních materiálů, trhacích map, realizace poznávacích cest pro zástupce médií a cestovních kanceláří a inzerce v tisku. Více o projektu a jeho dalších aktivitách se můžete dozvědět u projektového manažera Bc. Pavla Beneše ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

Cílem projektu Podpora turistického informačního systému v Pardubickém kraji je zvýšení zájmu turistů o Pardubický kraj vytvořením kvalitního informačního systému včetně vytvoření inovativních produktů pro prezentaci území Pardubického kraje jako turistické destinace. Realizováním plánovaných aktivit projektu dojde ke zkvalitnění a rozšíření funkcí hlavního turistického portálu Pardubického kraje www.vychodnicechy.info a rozšíření a zkvalitnění nabídky služeb certifikovaných turistických informačních center. Pro potřeby informačních center budou v rámci projektu zhotoveny tematické mapy Pardubického kraje a také katalogy pobytů. Nejdůležitější aktivitou projektu je pořízení a instalace multimediálních informačních kiosků, jejichž smyslem je zvýšení možnosti informování návštěvníků v oblasti. Manažerem projektu Podpora turistického informačního systému v Pardubickém kraji je Mgr. Josef Rychter ( Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript ).

„Cílem realizace obou projektů je zvýšení přitažlivosti Pardubického kraje z pohledu cestovního ruchu a zvýšení informovanosti návštěvníků i zprostředkovatelů v cestovním ruchu o jeho atraktivitách, a to prostřednictvím různě cílených marketingových aktivit“, prozradil JUDr. Miroslav Stejskal, radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch.

„Jsme rádi, že se nám na realizace těchto projektů podařilo získat dotaci z Regionálního operačního programu“, doplnila radního Pardubického kraje Alena Horáková, ředitelka Destinační společnosti Východní Čechy.

 

Jaroslav Drobný

administrátor projektů
e-mail: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
tel.: 725 702 651

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka