SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ Destinační společnosti Východní Čechy se zástupci turistických informačních center Pardubického kraje 17. 9. 2020 a zástupci oblastních DMO

Tisk Email
3K platforma

Vytvořeno: 12.Prosinec 2020 17:14

SETKÁNÍ ZÁSTUPCŮ Destinační společnosti Východní Čechy se zástupci turistických informačních center Pardubického kraje 17. 9. 2020 a zástupci oblastních DMO

Dne 17.9.2020 se se konalo setkání turistických informačních center Pardubického a Královéhradeckého kraje. Setkání proběhlo v Národním hřebčínu v Kladrubech nad Labem.

René Živný, předseda výkonné rady DSVČ, informoval o aktivitách Destinační společnosti Východní Čechy v roce 2020, proběhlých i plánovaných a zapojení partnerů do jejich organizování i průběhu. Zhodnotil společnou práci na rozvoji produktů cestovního ruchu v regionu (s přesahem do Královéhradeckého kraje) – Cyklopecky Východní Čechy, Evropská stezka hradů a zámků (s přesahem do Dolnoslezského vojvodství, Polsko), Po stopách koňských kopyt (území Pardubického kraje).

S novinkami v Královéhradeckém kraji přítomné seznámila Mgr. Lucie Rovenská.

Na programu byla také přednáška ing. Petra Studničky z VŠ hotelové v Praze na téma „Místní poplatky ve vazbě na CR, hotelnictví, lázeňství – legislativa, statistické výstupy“.

Na téma „Dobrovolnictví v zahraničí a cestovní ruch“ pohovořila PhDr. Monika Nová, Ph.D., MPH, z Univerzity Karlovy.

Na závěr Destinační společnost Východní Čechy připravila prezentaci česko-polského projektu „Hrady a zámky nás spojují“. Ing. Veronika Dolečková, Michaela Janková a on-line Marek Janczyszyn přítomné seznámili s významem a s cíli tohoto projektu a s jednotlivými hrady a zámky, které jsou do tohoto projektu zapojeny na české i polské straně.

Součástí byla také dlouhá diskuze na různá témata vztahující se k problematice cestovního ruchu, propagaci regionu, kategorizaci DMO, činnosti oblastních i krajské DMO, činnost agentury CzechTourism atd.

Účastníci setkání si prohlédli areál Národního hřebčína Kladruby (partner produktu Po stopách koňských kopyt), stáje starokladrubských koní, kočárovnu, postrojovnu, muzeum a také zámek. A připravena byla také projížďka kočárem.

Setkání zástupců TIC a DMO 17.9.2020


Setkání TIC Kladruby nad Labem_1

Setkání TIC Kladruby nad Labem_2

Setkání TIC Kladruby nad Labem_3

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka