Zápis ze setkání oblastních DMO Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy

Tisk Email
3K platforma

Vytvořeno: 3.Prosinec 2022 00:00

Zápis ze setkání oblastních DMO Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy

Dne 30. 11. 2022 se uskutečnilo setkání zástupců turistických oblastí Pardubického kraje se zástupci Destinační společnosti Východní Čechy. Setkání proběhlo v Golf & Spa Resortu Kunětická hora.

Na začátku samotného jednání přivítala ředitelka DSVČ Alena Horáková všechny přítomné a předala slovo paní Lucii Horákové a panu Pavlu Krejčíkovi, kteří krátce pohovořili o resortu a poskytovaných službách. Následně se konala prohlídka konferenčních prostor a prostor Cedrus Spa.

Prvním bodem programu bylo projednání plánu veletrhů a prezentačních akcí Destinační společnosti Východní Čechy pro rok 2023. Zástupci jednotlivých TO se vyjádřili, kterých veletrhů se budou chtít sami osobně zúčastnit, případně na které nám dodají alespoň propagační materiály.

Dále se projednávalo vytvoření brožury soutěže Cyklopecky Východní Čechy 2023 a příprava podkladů pro vydání Turistických novin z Východních Čechy - léto 2023.

Na závěr jednání byly promítnuty videospoty z jednotlivých turistických oblastí, které vznikly v rámci projektu „Karneval tradic“ z programu Interreg V-A Česká republika – Polsko.

Příští setkání oblastních DMO Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy je předběžně naplánováno na 03/2023.

 

Fotogalerie - Setkání DMO PK a DSVČ


Setkání TO 30.11. _ 1

Setkání TO 30.11. _ 2

Setkání TO 30.11. _ 3

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka