Pracovní schůzka zástupců DMO Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy

Tisk Email
3K platforma

Vytvořeno: 10.Leden 2024 19:13

Pracovní schůzka zástupců DMO Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy

Dne 8. 1. 2024 se uskutečnila pracovní schůzka zástupců turistických oblastí Pardubického kraje se zástupci Destinační společnosti Východní Čechy a Pardubického kraje. Setkání proběhlo on-line.

Na začátku jednání přivítala ředitelka DSVČ Alena Horáková všechny přítomné, seznámila je s programem jednání.

Paní Alena Horáková informovala o záměru DSVČ podat projektovou žádost k vypsané dotaci z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech k projektu. Krátce seznámila přítomné s hlavním tématem projektu, dobou realizace, na jakou cílovou skupinu se bude zaměřovat a aktivitami projektu. Dále o podávání projektových žádostí pohovořili zástupci jednotlivých turistických oblastí.

Dalším bodem programu bylo projednání nového ročníku soutěže Cyklopecky Východní Čechy 2024, zejména příprava tras za jednotlivé turistické oblasti a vytvoření brožury.

I v letošním roce budou vydávány Turistické noviny z Východních Čech léto 2024. Zástupcům jednotlivých TO bude zaslán harmonogram, dle kterého budou zasílat podklady, fotografie a články, které DSVČ předá ke grafickému zpracování a korektuře.

Projednával se také plán veletrhů a prezentačních akcí DSVČ pro rok 2024. Jednotlivým TO byla nabídnuta možnost osobně se akcí zúčastnit, případně na ně dodat své propagační materiály.

Příští setkání oblastních DMO Pardubického kraje a Destinační společnosti Východní Čechy je naplánováno na 10. 4. 2024 a bude spojeno se školením praktického používání AI.

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka