Společné setkání zástupců turistických informačních center Královéhradeckého a Pardubického kraje

Tisk Email
Tiskové zprávy a aktuality

Vytvořeno: 10.Prosinec 2009 01:49

Ve dnech 3. - 4. 12. 2009 se v hotelu UNO v Ústí nad Orlicí uskutečnilo první společné setkání zástupců turistických informačních center Královéhradeckého a Pardubického kraje. Smyslem setkání bylo přiblížení činnosti a porovnání práce v cestovním ruchu v obou krajích. V průběhu jednání vystoupil radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch JUDr. Miroslav Stejskal a vyjádřil přání, aby byla navázána užší spolupráce mezi jednotlivými kraji. Dále se obecně vyjádřil k práci turistických informačních center a připomněl nutnost neustálého aktivního přístupu všech pracovníků v cestovním ruchu a zároveň vyzdvihl jedince, kteří do této oblasti přinášejí nové nápady a impulzy. Činnost Destinační společnosti Východní Čechy byla představena projektovými manažery Pavlem Benešem, Jaroslavem Drobným a Josefem Rychterem. Aktivity Královéhradeckého kraje v oblasti cestovního ruchu představila Ing. Hana Fryčková, referentka oddělení cestovního ruchu Královéhradeckého kraje. První den setkání vystoupil ještě Mgr. Miroslav Smejkal s příspěvkem k certifikaci TIC, dále pak pan Vít Pechanec, který prezentoval novinky na turistickém portálu www.vychodnicechy.info, Mgr. Lucie Hučíková představila postup příprav nového turistického portálu www.kralovehradeckyregion.cz a paní Eva Plchová posluchače seznámila se základními informacemi o šetrné turistice. Součástí programu setkání prvního dne byla ještě prohlídka Kulturně-společenského centra česko-polského příhraničí, kde účastníky přivítali starosta města Ústí nad Orlicí pan Richard Pešek a místostarosta Mgr. Luboš Bäuchel.

Program druhého dne setkání vyplnily přednášky, které přispěly k profesnímu rozvoji pracovníků TIC. Nové trendy v oblasti marketingu cestovního ruchu představil ing. Jiří Mikeš z Vysoké školy ekonomické v Praze. Setkání pak bylo zakončeno přednáškou ing. Soni Španielové, lektorky společnosti First Class Education, s. r. o., která účastníkům prezentovala základy efektivní komunikace.

Mgr. Josef Rychter
projektový manažer Destinační společnost Východní Čechy

Setkání TIC 3.-4.12. Ústí nad Orlicí


IMG_3041x

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka