Setkání zástupců turistických oblastí Pardubického kraje

Tisk Email
Tiskové zprávy a aktuality

Vytvořeno: 5.Duben 2011 10:25

V pondělí 21. března 2011 se v Pardubicích sešli na pracovním jednání zástupci pěti turistických oblastí Pardubického kraje. Setkání iniciovala  Destinační společnost Východní Čechy za účelem výměny zkušeností a  koordinace činností  před nadcházející letní sezónou.  Hlavním cílem bylo, aby si zástupci destinačních managementů z Orlických hor, Českomoravského pomezí, Králicka, Pardubicka a Chrudimska-Hlinecka předali co nejvíce informací o probíhajících i plánovaných aktivitách.

Každá turistická oblast realizuje svůj vlastní projekt z regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod zaměřený na marketing a propagaci cestovního ruchu. O projektech se na schůzce diskutovalo, tak aby bylo možné identifikovat body, kde by se mohly dílčí aktivity překrývat. Právě v této oblasti je největší prostor pro vzájemnou spolupráci. Jedná se například o účast na veletrzích cestovního ruchu či prezentačních akcích všeho druhu, pořádání presstripů pro novináře atd. Díky setkání mají lidé z turistických oblastí mají bezprostřední kontakt s tím, co se v jejich regionu děje. Tím spolu s  Destinační společností Východní Čechy mapují celou oblast Pardubického kraje tak, aby se důležité informace dostali včas a v co největší míře k potenciálním návštěvníkům kraje.

K významu setkání se vyjádřil i radní Pardubického kraje zodpovědný za cestovní ruch JUDr. Miroslav Stejskal: „Pravidelná setkávání zástupců turistických oblastí Pardubického kraje považuji za důležité a nezbytné pro správnou komunikaci mezi územími v kraji. Každý region má svá specifika a proto je koordinace aktivit velmi žádoucí vzhledem k propagaci Pardubického kraje jako celku.“

 

Zdroj: Destinační společnost Východní Čechy

 

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka