Vyhlášení výsledků výtvarné soutěže „Nech to koňovi, ten má větší hlavu“

Tisk
Po stopách koňských kopyt

Vytvořeno: 18.Červen 2014 11:52

Na konci března vyhlásila Destinační společnost Východní Čechy výtvarnou soutěž určenou pro žáky základních škol Pardubického kraje. Do soutěže s názvem Nech to koňovi, ten má větší hlavu mohla být zařazena díla vzniklá v rámci výtvarné výchovy na ZŠ. Výtvarné práce by měly být výsledkem kolektivní činnosti nebo souborem výtvarných studií jednotlivců. Soutěž měla u žáků nebývalý ohlas, o čemž svědčí i fakt, že na adresu organizátora soutěže dorazilo více jak 120 výkresů…

 

Vítězem se nakonec stal kolektiv žáků 6. A ze Základní školy Staňkova, v Pardubicích. Vítězné práce budou od 1. do 14. července 2014 vystaveny ve foyer sálu Jana Kašpara, Komenského náměstí 120 (budova bývalé reálky) v Pardubicích. Soutěž byla realizována v rámci projektu Po stopách koňských kopyt, který je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

 

Soutěž je realizována v rámci projektu Po stopách koňských kopyt, který je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Logotyp Euroregion.Logotyp CZ-PL Cíl 3.

Vyhlášení výsledků soutěže „Nech to koňovi, ten má větší hlavu“


Předávání cen

Předávání cen

Předávání cen

Předávání cen

Předávání cen