Po stopách koňských kopyt ve Východních Čechách

Ministerstvo pro místní rozvoj - logo

 

Obecné informace

Realizátor projektu: Destinační společnost Východní Čechy

Identifikační číslo EDS: 117D722008M01

Zahájení fyzické realizace projektu: 27. 11. 2018

Ukončení fyzické realizace projektu: 30. 04. 2019

Celková přislíbená dotace z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR: 249 802,25 Kč

Projekt je spolufinancován z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech (2016-2020)

Anotace projektu

Cílem tohoto projektu je vytvoření nového brandu „Po stopách koňských kopyt ve Východních Čechách“. Veškeré výstupy budou určeny zejména rodinám s dětmi, požitkářům a aktivním seniorům, kterým projekt přiblíží atraktivní nabídku s tématem koní na území Východních Čech. Projekt přispěje zvláště k lepší propagaci kulturního dědictví a tím ke zvýšení návštěvnosti území.

 

Nejvýznamnější plánované aktivity v rámci projektu

  • Fotografie s koňskou tematikou.
  • Revize jezdeckých objektů na území Pardubického kraje.
  • Webová stránka (microsite) s turistickou nabídkou akcemi a informacemi spojenými s koňmi
  • Brožura „Po stopách koňských kopyt ve Východních Čechách“ (samostatně v české a anglické jazykové mutaci).
  • Regionální propagační předměty (dřevěné hračky koně).
  • Mediální kampaň.

Výstupy projektu

Příslušné aktuality

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka