ROZVOJ AKTIVNÍ TURISTIKY A PŘÍJEZDOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH

OBECNÉ INFORMACE

Realizátor projektu: Destinační společnost Východní Čechy

Zahájení fyzické realizace projektu: 10. 01. 2022

Ukončení fyzické realizace projektu: 30. 11. 2023

Celková přislíbená dotace z prostředků Ministerstva pro místní rozvoj ČR: 681 669 Kč

Projekt je spolufinancován z Národního programu podpory cestovního ruchu v regionech 2023 a z rozpočtových prostředků Pardubického kraje.

 

ANOTACE PROJEKTU

Cílem projektu je rozšíření portfolia cílových skupin díky inovaci produktu Cyklopecky VČ a rozvoj značky Východní Čechy a tím i podpoření domácího a příjezdového cestovního ruchu v Pardubickém kraji a zvýšení počtu návštěvníků/přenocování. Dojde k doprogramování a rozšíření stávajícího webu produktu Cyklopecky VČ, tak aby umožňoval inovativní, avšak také jednoduché užívání webu soutěžícími. V rámci produktu Cyklopecky VČ bude vytvořena soutěžní brožura, na které se bude spolupracovat s oblastními DMO, budou vytvořeny plakáty, QR kódy, bannery a vizuály k tiskové a online kampani. V rámci projektu budou nakoupeny nové fotografie s turisty a cyklisty u vybraných turistických cílů a bude vytvořen nový videospot s tématem cykloturistika. K podpoře domácího a příjezdového cestovního ruchu bude vytvořena nová image brožura, která bude propagovat pod značkou „Východní Čechy“ území Pardubického kraje. Všechny aktivity by měly podporovat turistickou nabídku Východních Čech a měly by vést ke zvýšení turistické návštěvnosti regionu.

 

Nejvýznamnější plánované aktivity v rámci projektu:

 

a) grafický návrh výstupů produktu Cyklopecky VČ (brožura, plakáty, bannery, inzeráty, QR kódy)

b) upgrade webu k produktu Cyklopecky VČ

c) tisk brožury k produktu Cyklopecky VČ

d) online mediální kampaň produktu Cyklopecky VČ

e) tisková kampaň s vklady brožurek k produktu Cyklopecky VČ

f) nákup fotografií ošetřených licencí a autorskými právy

g) vytvoření videospotu k produktu Cyklopecky VČ

h) grafický návrh image brožury „Východní Čechy“ (copywritingu, překlady)

i) tisk image brožury „Východní Čechy“

 

Výstupy:

Fotogalerie - ROZVOJ AKTIVNÍ TURISTIKY A PŘÍJEZDOVÉHO CESTOVNÍHO RUCHU VE VÝCHODNÍCH ČECHÁCH


Automatick mlny_nhled

Bouda_nhled

Fotografie Prcha nhled

Kov hora_nhled

Kuntick hora_nhled

Mladjovsk zkokolejn drha_nhled

Muzeum starch stroj amberk_nhled

Nhled_fotografie_FiftyFifty_1

Nhled_fotografie_FiftyFifty_2

Perntnsk nmst_nhled

Zelen brna_nhled

Zemsk brna_nhled

Zmek Pardubice_nhled

Příslušné aktuality

Aktuálně

 
 
© Destinační společnost Východní Čechy, WebEdit & programming: World Media Partners, s.r.o., WebDesign: Neofema s.r.o., Právní doložka