On-line kampaň Pardubického kraje 2022

Tisk
Výběrová řízení - ukončená

Vytvořeno: 26.Květen 2022 23:02

icon 1 - návrh smlouvy o dílo - Online kampaň (51 kB)

icon 2 - Podrobná specifikace dodávky (83 kB)

icon 3 - Krycí list nabídky (42 kB)

icon 4 - Vzorový formulář čestného prohlášení (34 kB)

icon Výzva k předložení nabídky - On-line kampaň Pardubického kraje 2022 (683 kB)